Etuisa

Päivitetty: 10.9.2021

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Siksi meille on tärkeää kuvata läpinäkyvästi, miten keräämme, käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteella kerrotaan, miten henkilötietojasi kerätään, tallennetaan ja käsitellään, kun käytät Etuisa-mobiilisovellusta tai Etuisa.fi-verkkosivustoa. Etuisa voi tarvittaessa päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasainen versio on aina saatavilla verkkosivustollamme etuisa.fi.

1. Rekisterin pitäjä

Etuisa-palvelun ylläpidosta vastaa Zmart Loyalty Oy, Y-tunnus 3212376-1, Kaljaasi Auroran kuja 1 C 65, 00540 Helsinki. Yhteystiedot paivo.eerola@etuisa.fi ja puh. +358 44 755 2630

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Päivö Eerola, paivo.eerola@etuisa.fi ja puh. +358 44 755 2630

3. Rekisterin nimi

Käyttäjien tiedot tallentuvat Etuisan käyttäjärekisteriin.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme tietoja

  • tuottaaksemme käyttäjille sopimuksen mukaista palvelua,
  • käyttäjäsopimuksen hallinnointiin, viestintään, markkinointiin ja toiminnan kehittämiseen,
  • kumppaniyritysten toiminnan kehittämiseen,
  • uutiskirjeen lähettämiseen,
  • verkkosivuston käyttäjien tietoja sivuston käytön analysointiin ja kohdennettuun markkinointiin ja mainontaan, tietoturvasta huolehtimiseen

Käsittelemme tietoja:

  • käyttäjäsopimukseen perustuen palveluiden toimittamiseksi, esimerkiksi tarjotaksemme käyttäjille kohdennettuja etuja ja tarjouksia,
  • oikeutettuun etuun perustuen, esimerkiksi uutiskirjeen tilaukseen sekä markkinointiin ja myyntiin ja niihin liittyvään profilointiin,
  • suostumukseen perustuen, esimerkiksi evästeiden asettaminen sekä uutiskirjeen tilaus

5. Rekisterin tietosisältö

Etuisa-käyttäjärekisteriin tallennettavat tiedot

  • Käyttäjän nimi, puhelinnumero ja ikäryhmä, käyttäjän ip-osoite, käytetyn laitteen tiedot, kirjautumisen aikaleimat, käyttöhistoria kirjautumisen aikana ja käyttäjän aktivoimat edut.

Uutiskirjeen tilaajista tallennettavat tiedot

  • Uutiskirjeen tilaajasta tallennamme sähköpostiosoitteen ja säilytämme tietoja 10 vuoden ajan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Etuisa-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, evästeiden, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Etuisa-palvelun käyttäjätietoja luovutetaan Etuisa-kumppaniyrityksille 1. sopimuksen mukaisen palvelun toteuttamiseksi (esim. henkilökohtaisen tarjouksen hyödyntäminen, 2. anonyymiä tietoa Etuisa-palvelun ja Etuisa Kumppaneiden toiminnan kehittämiseksi.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kuin edellä mainituille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).